Kommersiell odling av sprängticka

Kan man odla sprängticka kommersiellt i Norrlands skogar?

Detta är frågan som vi vill försöka besvara.  Vi utför småskaliga experiment för att utreda om det är möjligt att odla sprängticka i kommersiella kvantiteter på avgränsade farmer.  Vårt mål är att hitta metoder som man kan använda sig av för att odla högkvalitativ sprängticka till ett konkurrenskraftigt pris.  Vårt mål är att helt eliminera behovet av att skörda vild sprängticka och samtidigt stoppa problemet med stöld av sprängticka som orsakar problem i hela landet.

Vi fokuserar just nu på ett större antal småskaliga test.  När vi hittar metoder som verkar lovande så avser vi att börja mer omfattande test baserade på dessa metoder.

Vårt mål är att hitta en bra metod att ympa in (plantera) sprängticka i utvalda björkar och sedan låta svampen växa till sig naturligt i trädet innan det skördas x år senare. Experiment i Ryssland där man har odlat chaga på sockersubstrat och andra substrat har visat att sprängtickan då inte får samma kvalitet.  Den kemiska sammansättningen blir mycket annorlunda och svampens hälsoeffekter mer begränsade.  Vi tror baserat på den ryska forskning som har utförts att sprängtickan troligen måste växa på björk för att få de önskvärda egenskaper som kunder vill ha.   Vi har därför valt att begränsa våra experiment till olika metoder att så naturligt som möjligt odla sprängticka på björk.

Vår forskning är fortfarande i ett mycket tidigt skede. Om du vill försöka dig på chaga odling i Sverige redan nu så rekommenderar jag att du istället kontaktar finska Suomen Pakuri som har kommit mycket längre i sin forskning och som erbjuder en tjänst där de ympar in chaga i din björkskog. Läs mer här.

Vad är sprängticka?

Sprängticka är en svamp som växer huvudsakligen på björk men som även kan infektera andra träd. Det är dock bara på björk som de orsakar de karakteristiska knölarna och det kan därför vara svårt att se om andra träd är smittade.  Svampen finns i hela Sverige, Norra Europa, Ryssland, Kina, Kanada och Norra USA.  Svampen är populär inom hälsokost cirklar där den oftast kallas chaga.  Det ryska namnet på sprängticka.  Den kallas också konungen av alla medicinska svampar p.g.a. dess mycket höga halter av antioxidanter och dess påstådda hälsoeffekter.

Sprängtickan dödar på sikt den björk den växer på. Detta tar ofta 30-35 år vilket ger björken tid att växa sig stor och föröka sig innan den dör.  Sprängtickan förökar och sprider sig enbart efter att trädet har dött. Detta ger svampen en mycket lång livscykel.

Att skörda sprängticka kan ofta skada träder allvarligt eller t.o.m döda det. Detta beror på att svampen stärcker sig in i trädet. Det är inte bara knölen utanpå stammen. Svampen omfattas pga detta inte av allemansrätten och man får inte skörda den utan tillstånd från landägaren.

Sprängticka kostar ca 1000 kr kilot på marknaden och det finns därför ligor som stjäl svampen från träd i villa trädgårdar och skogen.

Hälsofördelar

Sprängticka tros ha en lång rad hälsofördelar. Det finns mycket som stödjer att sprängtickan har dessa hälsofördelar men det behövs mer forskning innan man slutligen kan säga exakt vilka hälsofördelar chaga verkligen har. Mer om hälsofördelarna hos sprängticka (chaga).

Chaga te

Det vanligast sättet att konsumera chaga är som ett te.  Man kan endera koka te på svampbitar eller också kan man köpa färdiga chaga pulver. Att köpa färdigt pulver är mycket enklare och ett mycket bättre alternativ eftersom det kan vara svårt att få svampen att fälla ut sina näringsämnen i teet om man brygger te på svamp.

Det är också vanligt att man fermenterar svampen för att fälla ut alla näringsämnen.  Fermenterad chaga har de största hälsofördelarna men många tycker inte om smaken och chaga te är med sin vaniljliknande smak det mest lättillgängliga sättet att dra nytta av chagas hälsofördelar.